AVG Jensini.                                          Revisie 11-11-2020

In onze digitale systemen en of op papier slaan wij de volgende gegevens op:

Naam.
Adres.
Geslacht.
Contactgegevens.
Bank/Betaalgegevens.
Technische informatie over uw voertuig zoals kenteken kilometerstand onderhoudshistorie verwacht onderhoud datum etc. U mag ons altijd vragen om inzicht te krijgen in hetgeen is opgeslagen. Het recht om vergeten te worden kan niet worden toegepast als er nog openstaande facturen zijn.

Bij het maken van een proefrit kunnen wij aanvullende informatie vragen zoals een kopie ID of een gestandaardiseerd proefrit formulier. Deze zullen wij indien er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd binnen 7 werkdagen vernietigen.

Uitwisseling met derden:
Wij wisselen noodzakelijke informatie uit met:
-RDW
-Accountant (inclusief facturen)
-Wettelijk verplichte derden.
-In bijzondere gevallen met onze verzekeraar.
-Tevens kunnen wij gebruik maken van systemen die uw identiteit kunnen bevestiggen.
-Partijen die achterstallig incasso kunnen overnemen en of in opdracht vorderen.
-Anonieme gegevens over uw voertuig kunnen wij delen met leveranciers t.b.v. het bestellen van onderdelen of voor het krijgen van technische informatie.

Bewaartermijn:
Gedurende er een stilzwijgende samenwerking is, m.a.w. totdat er schriftelijk door de klant is aangegeven geen klant meer te willen zijn en of er beroep is gedaan op het recht om vergeten te worden. Daarna maximaal 7 jaar.

Wij maken geen gebruik van direct marketing.

Wij delen geen gegevens met partijen buiten de EU.

Onze computersystemen zijn beveiligd met een wachtwoord, beveiligingssoftware en het besturingssysteem is ingesteld voor het toepassen van automatische updates. Back-ups worden minimaal 1 keer per week gemaakt op een extern opslagsysteem.